33.Saziv Naive u Tehnici Slame

Otvaranje Izlozbe-Gradska Kuca Subotica-2018

30.Saziv Naive u Tehnici Slame

Tavankut-2015 Virtuelna Izlozba