Kolonija Stipan Sabic

Izlozba sa Kolonija Stipan Sabic 2017 Mesto:Otvoreni Univerzitet Organizator:HLU CroArt

Kolonija Panon Subotica

Izlozba sa Kolonije Panon Subotica-2018 Mesto:Otvoreni Univerzitet Organizator-HLU CroArt

Kolonija Stipan Sabic

Zatvaranje Likovne Kolonije Stipan Sabic-Mala Gostiona-Palic-2018 Organizator:CroArt

Likovna Kolonija Stipan Sabic

Otvaranje likovne kolonije Stipan Sabic-2017,Palic Organizator:CroArt